การบริบาล
บริบาล

ผู้ช่วยพยาบาล บริบาล โรงเรียนอัษฎางค์การบริบาล

"คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำอนาคตก้าวไกล" รับสมัครด่วนบริบาล ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน จำกัด ค่าเทอมถูก สามารถผ่อนชำระได้
มีทุนให้กู้ยืม สอนเสริมเรื่องยา ภาษาอังกฤษ แต่งหน้า การพัฒนาบุคลิกภาพ ฟรี

โรงเรียนอัษฎางค์การบริบาล ผู้ช่วยพยาบาล (ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
Tel 02- 814-5769 / 086-577-5218 เปิดสอนวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลระยะสั้น 6 เดือน เรียนง่าย จบเร็ว มีงานทำ รายได้มั่นคง